Skip to content

Kullar

Valpar väntas feb/mars


Valpplaner 2020


Valpar planeras 2019

Stamtik: Duvkullans Sapio /Swea 

2st FTCH:
Namn: DKFTCH Skoglösa Härja  äg. Anna Johnsson
            SFTCH MPM 13 Skoglösa Hilda of go great Guns äg. Mads Kristoffersen


Valpar planeras våren 2015 efter Skoglösa Härja.